Jeg tilbyder taleundervisning i privat regi. Mine priser kan du se ved at klikke på menupunktet priser ovenfor.

Taleundervisningen foregår individuelt i en afslappet atmosfære med pædagogisk underholdende og farverige materialer. Samtidig gives forældrene en grundig vejledning i, hvordan de bedst kan understøtte barnets sproglige udvikling.

Behandlingen henvender sig til børn med sprog- og talevanskeligheder.

Jeg har specialiseret mig i:

 • fonologiske vanskeligheder (udtalevanskeligheder)
 • artikulatoriske vanskeligheder
 • forsinket sprogudvikling
 • snøvl
 • læsp
 • løbsk tale
 • vanskeligheder med at lære lyde på fremmedsprog (fx den engelske eller spanske r-lyd)
 • myofunktionel forstyrrelse (tungepres)

Hvad kan jeg tilbyde?

 • ingen ventetid
 • klar defineret sprog-diagnosticering
 • enkeltundervisning af børn med udtalevanskeligheder tilpasset barnets individuelle behov
 • optimal forældrevejledning (herunder hjemmeøvelser)
 • intensive terapilektioner med særligt udviklede effektive udtale- og mundmotoriske øvelser

Min erfaring viser, at børnene elsker at komme til terapitimerne (som typisk finder sted 1 gang om ugen). Terapien foregår på en sådan måde, at de lærer gennem spil og leg.

Børnene bliver endvidere motiveret til at lave deres hjemmeopgaver, da disse er udviklet til at være sjove og inspirerende for børnene. Desuden opnår de fleste børn en dejlig erkendelse af, at de gør fremskridt, hvilket er meget motiverende.

Hvornår er der anledning til at søge taleundervisning ved en tale-/hørelærer (talepædagog)?

 • Ved 6 måneders alderen: Hvis dit barn ikke søger øjenkontakt, mens du taler, og hvis det ikke reagerer på lyd, f.eks. vender ikke hovedet til siden, hvor du ringer med en klokke. Hørelsen bør i den forbindelse tillige undersøges.
 • Ved 18 måneders alderen: Hvis sproget og talen ikke udvikles og ordforråd ikke vokser, f. eks. barnet kan ikke nævne almindelige genstande.
 • Ved 2 års alderen: Hvis barnet ikke sætter mindst 2-3 ord sammen til at danne en sætning eller ikke kan sige sit navn.
 • Ved 3 års alderen: Hvis barnet er svært at forstå, kun anvender verber f.eks. /lege/, og hvis det ikke stiller spørgsmål.
 • Ved 4 års alderen: Hvis barnet anvender korte, usammenhængende sætninger, eller hvis det gentager stavelser og ord. Hvis barnet ikke kan udtale de lyde, som et barn på det pågældende alderstrin normalt forventes at kunne, se hertil tabellen nedenfor.

LYDERHVERVELSE HOS DANSKE BØRN (ENKELTLYDE OG KONSONANTFORBINDELSER)

ALDER LYDE
Fra 1½ år til 2 år m p d
Fra 2 år til 2½ år b n
Fra 2½ år til 3 år v f l t h k ŋ s (interdental)
Fra 3 år til 3½ år j r g ð
Fra 3½ år til 4 år bl pl fl gl kl
Fra 4 år til 4½ år br pr dr tr dv fr gr kr kn gn kv sp sl sv sm sn st
Fra 4½ år til 5 år bj fj mj pj tj vj kj gj dj sj vr sk spr skr str

Hvorfor søge professionel taleundervisning (logopædisk terapi)?

Logopædisk terapi afhjælper udtaleproblemer, fremhjælper sprogudviklingen og træner mundmotorikken.

En tidlig talepædagogisk indsats foregriber mulige vanskeligheder i indlæringsprocessen af skriftsproget.

En afhjælpning af taleproblemer styrker barnets selvværd og tro på egne evner.

Logopædisk terapi kan desuden være en nødvendig opfølgning af kæbeortopædisk behandling i forbindelse med tungepres, hvor tungen på grund af uhensigtsmæssige suttevaner har deformeret tand- og kæbestillingen.

Vær opmærksom på, at de fleste skoler og institutioner tilbyder taleundervisning uden omkostninger for forældrene.