Privat taleundervisning tilbydes i København. Læs mere herom på denne side.

På denne side har du desuden mulighed for at søge information om tale- og sprogforstyrrelser og finde bl.a. svar på, hvad du som forælder kan gøre for at hjælpe dit barn til en korrekt udtale.

Logopædi beskæftiger sig med teori og praksis vedrørende forebyggelse og behandling af tale- og sprogvanskeligheder. Som fagdiscipliner findes tale-, sprog-, stemme- og høreforstyrrelser. Ved taleforstyrrelse forstår man navnlig læsp, snøvl (rhinolali) og udtalevanskeligheder (dyslali). Når sproget er forsinket i forhold til forståelse, grammatik, sætningsopbygning eller ordforråd, taler man om sprogvanskeligheder. Stemmeforstyrrelser kommer ofte til udtryk ved hæs, ru eller for luftfyldt stemme. 

Klik på menuerne ovenfor for at få flere informationer om denne hjemmeside og om, hvordan du bedst selv kan hjælpe dit barn og hvornår, der kan være anledning til at søge professionel taleundervisning.