Undersøgelser

Et undervisningsforløb indledes normalt med en undersøgelse af barnets sproglige udfordringer. Undersøgelsen har til formål at fastslå, hvordan barnet bedst kan hjælpes til en korrekt udtale og/eller til et bedre sprog. Uanset undersøgelsen lytter jeg altid til barnets stemme, talemåde (stammen, løbsk tale) og sætningsopbygning. Du kan vælge mellem de forskellige undersøgelser, der er beskrevet nedenfor. Hvis du er i tvivl om, hvad du bør vælge, så send mig gerne en email. Undersøgelserne varierer i tidsforbrug, hvorfor det kan være nødvendigt – navnlig når der er tale om yngre børn – at opdele undersøgelsen over to gange.

A. Undersøgelse af udtale

Omfatter anamnese samt undersøgelse af udtale og eventuel mundmotorik.

Varighed op til 1 time

Pris: 950 kr.

B. Udtaleundersøgelse + ordforråd 

Omfatter udover udtaleundersøgelsen (A)  desuden undersøgelse af ordforråd.  

Varighed op til 90 minutter

Pris: 1.150 kr.

C. Udtaleundersøgelse + ordforråd + sprogforståelse

Omfatter udover udtaleundersøgelsen (A) desuden undersøgelse af barnets ordforråd og sprogforståelse samt eventuel sætningsspændvidde. Når der er tale om yngre børn, kan det være nødvendigt, at undersøgelsen foretages over 2 gange.

Varighed op til 2 timer 

Pris: 1.350 kr.

D. Særligt omfattende undersøgelse

Meget omfattende og detaljeret vurdering af barnets udtale og sprogforståelse. Barnet bør som udgangspunkt være mindst 5 år gammel. Skriftlig vurdering udleveres til forældrene i forbindelse med vejledningstiden.

Varighed omkring 3 timer (2 tider á 1 time med barnet samt 1 tid med efterfølgende vejledning til forældrene)

Pris: 3.000 kr.

Taleundervisning

Taleundervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i barnets forudsætninger. 

E. Undervisningslektion

Varighed 50 til 60 minutter

Pris: 950 kr.

F. Halv undervisningslektion

Anbefales normalt til yngre børn. Er der bestilt en sådan undervisningslektion, kan det konkret aftales at udvide til en normal lektion, hvis barnet er motiveret for det.

Varighed omkring 30 minutter

Pris: 650 kr.

Forældrevejledning

Forældrevejledning er hjælp til selvhjælp. Det kan omfatte vejledning i forbindelse med udtalevanskeligheder, læsp, stammen, stemmeproblemer (hæshed), løbsk tale, sætningsopbygning, ordmobiliseringsbesvær m.v.

Pris: 950 kr./time

Andet

Jeg tilbyder også blandt andet at lave skriftlige rapporter på baggrund af de foretagne udredninger. Man kan også komme til en konsultation/samtale med eller uden barn.

Pris for rapport: Aftales individuelt

Pris for konsultation/samtale: 950 kr./time

Tidsbestilling

Tidsbestilling kan ske via menupunktet “Bestil tid” eller ved at skrive en email til mig.

Aflysning af bestilte tider

Aflysning af bestilte tider skal af hensyn til min planlægning og forberedelse ske med mindst 24 timers varsel. Aflysning kan ske til taleundervisning@gmail.com. Ved aflysning senere end 24 timer før den aftalte tid betales fuld pris for den aftalte undersøgelse, lektion mv.