Hvilke problemer beskæftiger en talepædagog (tale-/hørelærer, logopæd) sig med?

 • læsp, læspe, læsper, læspen
 • snøvl, snøvle, snøvler, snøvlen
 • stamme, stammere, stammer, stammen
 • forsinket sprogudvikling
 • udtalevanskelighed, udtalevanskeligheder
 • sprogproblem, sprogproblemer
 • stemme, stemmeforstyrrelse, stemmeforstyrrelser, hæs, hæshed
 • løbsk tale
 • fonologiske vanskeligheder, fonetiske vanskeligheder
 • hørenedsættelse, hørenedsættelser, høretab,
 • taleproblem, taleproblemer
 • logopædisk terapi
 • dysarthri, dysartri
 • dysgrammatismus, dysgrammatisme
 • mutisme
 • afasi
 • diagnose, diagnosticering
 • mundmotorik, mundmotoriske øvelser, slap mundmotorik
 • myofunktionel forstyrrelse, myofunktionelle forstyrrelser
 • forkert sætningsopbygning, ukorrekt ordstilling, ord
 • sprogblomster, ordsprog
 • sprogstimulering
 • forkert tungeposition, tungepositioner
 • læbeøvelser, tungeøvelser
 • lyd, lyde
 • fonem, fonemer
 • sproglig vurdering
 • logopædisk behandling
 • sprogundervisning
 • tosprogede børn
 • begreber, manglende begreber
 • bøjning af verber, datid, nutid
 • sprogforståelse
 • impressiv, ekspressiv
 • sprogproduktion
 • syntaks, grammatik
 • rhinolali
 • dyslali
 • fingerlege, sanglege, legesang
 • motorik, finmotorik, grovmotorik
 • tale, sprog

aleundervisning for børn med taleproblemer, talevanskeligheder, sprogproblemer, sprogvanskeligheder, udtaleproblemer og udtalevanskeligheder af talepædagog (tale-/hørelærer).