Privat taleundervisning tilbydes i København. Læs mere herom på denne side.

På denne side har du desuden mulighed for at søge information om tale- og sprogforstyrrelser og finde svar på, hvad du som forælder kan gøre for at hjælpe dit barn til en korrekt udtale.

Logopædi beskæftiger sig med teori og praksis vedrørende forebyggelse og behandling af tale- og sprogvanskeligheder. Som fagdiscipliner findes tale-, sprog-, stemme- og høreforstyrrelser. Ved taleforstyrrelse forstår man navnlig læsp, snøvlen og udtalevanskeligheder (dyslali). Når sproget er forsinket, ved grammatiske fejl eller ved manglende ordforråd taler man om sprogvanskeligheder. Dette ses ofte hos tosprogede børn. Stemmeforstyrrelser kommer ofte til udtryk ved hæs, ru eller for luftfyldt stemme. 

Klik på menuerne ovenfor for at få flere informationer om denne hjemmeside og om, hvordan du bedst selv kan hjælpe dit barn og hvornår, der kan være anledning til at søge professionel taleundervisning.